Kullanım Alanları

1.Feldspat temizleme ( Mika ve oksitli mineral ayrımı. )
2.Kil temizleme ( Demirli minerallerin ayrımı. )
3.Cam kumu temizleme ( Demir minerallerinin ayrımı. )
4.Yüksek kaliteli kuvars temizleme
5.Manyezit zenginleştirme ( Serpatin ve demirli bileşiklerin ayrımı )
6.Artıklardan metal kazanımı
7.Sahil ve Mineral kumlarının değerlendirilmesi ( İlmenit ve manyetik mineral ayrımı )
8.Kireç taşı ve dolamit temizleme
9.Döküm kumlarının temizlenmesi
10.Refrakter hammaddelerin işlenmesinde
11.Refrakter kalsine malzemelerinin temizlenmesi ( Tenör yükseltme )
12.Bor zenginleştirme ( Demirli içerikler, kil, arsenik ve mika uzaklaştırılması )
13.Kromit zenginleştirme
14.Boksit ( Tenör yükseltme )
15.Magnetik zenginleştirme
16.Atıklardan metal ayrımı
17.Ahşap, plastik, gıda v.b. sektörlerde istenmeyen metallerin ayrılmasında
18.Sıvılar içindeki demir bileşiklerinin ayrılmasında
19.Ağır ortamlarda oluşturulan ağır ortamın geri kazanılmasında
20.Dökümden gelen metalin ayrımında
21.Seramik ve Cam sektöründe hammadde ve ara ürünlerde demir ve bileşiklerinin ayrılmasında
22.Öğütülmüş endüstriyel hammaddelerin ve gıda ürünlerinin prosess sırasında demir kirliliklerinin ayrımında kullanılır.
23.Yüksek alan şiddetli magnetik çubuklar, seramik, cam, gıda, plastik, madeni yağ, boyalar, kuru ve sıvı ortamlarda demir ve diğer magnetik metallerin tutulmasını sağlar
24.Denizciler pusula ile yönlerini bulurlar.
25.Hurda yığınları arasındaki demir parçalarının ayıklanmasında
26.Vinçler de ağır yükleri kaldırmak için elektro mıknatıs kullanılır.
27.Elektrik motorlarında, kapı zillerinde, telgraf ve telefon gibi araçlarda
28.Elektrik santrallerinde jeneratörlerde elektrik elde etmek için kullanılır
29.Hızlı trende raylarda ve treninde sürtünmeyi azaltmak için kullanılır.
30.Asansör sistemlerinde sayısal kat bilgisi oluşturmak için raylar üzerine yerleştirilir.